ผู้เขียน: apar

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ในสังคมยุคดิจิทัล: ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ”

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสถาบันวิชา…

Read more