เสวนา หัวข้อ “Privacy and Security by Design: กันไว้ดีกว่าแก้! การสร้างมาตรการขององค์กรเพื่อป้องกันเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล”

เสวนา หัวข้อ “Privacy and Security by Design: กันไว้ดีกว่าแก้! การสร้างมาตรการขององค์กรเพื่อป้องกันเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล”

Privacy and Security by Design 1 Privacy and Security by Design 2
เชื่อกันว่าการสร้างมาตรการขององค์กรเป็นพื้นฐานในการป้องกันเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันเหตุละเมิดนี้
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR) ร่วมกับ Data Protection Excellence Network (DPEX)
จัดงานเสวนา หัวข้อ “Privacy and Security by Design: กันไว้ดีกว่าแก้! การสร้างมาตรการขององค์กรเพื่อป้องกันเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล”
🔥พิเศษ : พบกับผู้เชี่ยวชาญในด้านการป้องกันเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
🔥ฟรี : ไม่มีค่าใช้จ่าย
🔄 เวทีให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้พูดคุยกัน
🔄 แบ่งปันข้อมูลเรื่องราวและวิธีการในการจัดการเมื่อข้อมูลถูกละเมิด
🔄เนื้อหาการเสวนา
>> การป้องกันเชิงรุกเพื่อไม่ให้เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
>> เตรียมให้องค์กรมีความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัย (Information security wellness)
>> การจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
>> การคุ้มครองประชาชนจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และกรณีศึกษา
⏱วันและเวลา
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30-15.30 (Online)
🌏Virtual Meeting via Zoom
👉👉ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมนาได้ที่ลิงก์นี้⏬⏬⏬⏬⏬
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อผู้ประสานงาน: นาซีฟะห์
โทร: 0903139706
line: @apar-utcc