การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ

(ร่าง) แผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม

และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568

กิจกรรมจัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568
ภายใต้โครงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

🗓 วันที่ 8 เมษายน 2564

📌 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting

ลงทะเบียน : CLICK

*เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้นที่สามารถเข้าห้องประชุมได้ หากชื่อไม่ตรงตาม Zoom Code ระบบจะไม่อนุญาตให้ท่านเข้าห้องประชุม*

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันตอบรับการลงทะเบียน และจะส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ท่านในลำดับถัดไป

***หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยัน ขอให้ท่านตรวจสอบที่ Junk mail, Spam mail, Promotion จากอีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียน หรือติดต่อทีมงานทางไลน์ @pdpamasterplan

 

ติดต่อสอบถามe-Mail : [email protected]
Line : @pdpamasterplan หรือ Add LINE  CLICK

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับ สถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568 “กิจกรรมจัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568 ภายใต้โครงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

ช่วงเช้า
>>> สรุปสถานการณ์ประเทศไทยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
>>> เสวนา “การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน”

 

ช่วงบ่าย
>>> สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564
>>> นำเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568